Farsi English   |   Telegram Instagram

 

 

 

انواع روغن های صنعتی


روغن سيالي است كه كاربردهاي بسيار متنوع و نتيجتاً انواع بسيارگوناگون و انواع متفاوتی دارد ولی در نظر عده زیادی از مردم همه اینها یک نوع کالا جلوه می کنند و فرقی بین آنها گذاشته نمي شود يكي از دلايل اين امر احتمالا اين است كه روغن های صنعتی داراي ماده مشتركي هستند كه روغن پايه ناميده مي شود . ولي با كاربردهاي جديد و امروزي ديگر نام روانكار بازگوكننده تمام وظايف روغن ها نيست و از روغن ها براي موارد متعدد استفاده مي شود که علاوه بر روانكاري نقش هاي خيلي بيشتري را در دستگاه ها وماشين الات ایفا میکند .

 

 

 

 


تاریخ انتشار: 1398/05/26 17:25